Pianoles voor volwassenen in Culemborg

Waarom pianoles nemen als volwassene?

Veel mensen hebben het idee dat volwassenen te laat zijn om nog met plezier te leren pianospelen. De praktijk leert dat dit niet waar is. Natuurlijk kan een kind sommige dingen gemakkelijker leren. Daar staat tegenover dat volwassenen sneller de concepten achter de muziek kunnen begrijpen en beter abstract kunnen denken. Dat maakt het leerproces ook weer eenvoudiger.

Heeft u altijd al piano willen leren spelen maar is het er nooit van gekomen? Heeft u eerder pianolessen gehad en wilt u het volgen van pianolessen weer oppakken? Wat uw achtergrond ook is, pianospelen is een geweldige manier om uw muzikaliteit tot ontwikkeling en uitdrukking te brengen en ik wil u daar graag bij helpen.

Inhoud van de pianolessen

Bij pianoles voor volwassen starters ga ik uit van de muzikale interesse van mijn leerlingen. Ik vind het belangrijk om aansluiting te zoeken bij uw muzikale voorkeur en smaak. We werken aan basistechniek, ritme, noten lezen, improvisatie, muziektheorie, leren zelf te studeren en stilistisch bewustzijn.

Ook gevorderde en vergevorderde pianisten zijn van harte welkom. Samen werken we onder andere aan verfijning van de techniek, nuance in klankkleuren, begrip van de structuur van een stuk en het verkennen van nieuw repertoire.

Leslocatie in Culemborg

De pianoles voor volwassenen in Culemborg vindt plaats in mijn muziekstudio aan de Tollenstraat. In de muziekstudio staat een mooie Weinbach piano waarop ik beginnende leerlingen pianoles geef. Gevorderde leerlingen spelen op de Bechsteinvleugel uit 1890. Door de aanwezigheid van twee piano’s kan ik leerlingen ook gemakkelijk begeleiden. Daarnaast staan er twee klavecimbels voor leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn.

Ik laat al mijn instrumenten regelmatig stemmen. De studio is ruim, heeft een fijne akoestiek, is centraal gelegen in de stad en bevindt zich op de begane grond van een karakteristiek pand uit de zeventiende eeuw.

Lestijden

Pianolessen worden gegeven op maandag en dinsdag gedurende de gehele dag en avond. Dit gebeurt op wekelijkse basis, met een minimale duur van een half uur. Pianolessen op incidentele basis zijn ook mogelijk met een minimale duur van drie kwartier. Langer pianoles nemen is natuurlijk ook mogelijk.

Het lesseizoen begint na de zomervakantie en loopt parallel aan het schooljaar, met lesvrije weken tijdens de schoolvakanties. Na het volgen van een proefles is inschrijving voor het gehele lesseizoen mogelijk, met een proeftermijn van een maand. Als u besluit uw pianolessen na de proeftermijn voort te zetten, geldt er een opzegtermijn van drie maanden. Afhankelijk van de schoolvakanties en de feestdagen bestaat het lesseizoen uit 35-40 lesweken.

Inschrijven is mogelijk op elk moment gedurende het lesseizoen. Neem gerust contact op om een proefles in te plannen.

Tarieven

Voor pianolessen op wekelijkse basis gelden de volgende tarieven: een half uur pianoles kost €26, drie kwartier pianoles kost €39. Het tarief voor een pianoles op incidentele basis is €42 voor drie kwartier pianoles. Langere pianolessen naar rato zijn natuurlijk ook mogelijk. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Tot een leeftijd van 21 jaar zijn de pianolessen vrij van BTW, daarboven worden de lestarieven vermeerderd met het BTW-tarief van 21%.

Een proefles van een half uur kost €20 inclusief BTW en wordt na afloop van de proefles contant afgerekend of direct overgemaakt.

Bij inschrijving worden na de proefmaand de leskosten vooruitbetaald voor het gehele lesseizoen. Dit kan in een keer voor het gehele lesseizoen, of in twee termijnen. Pianolessen op incidentele basis worden achteraf per kwartaal gefactureerd.

Pianoles voor volwassenen Culemborg - Henriëtte Wirth